Kriminal Analiz - belge-imza-inceleme

 

 

 

Şüpheli yazı veya imzaların örneklerle aynı el mahsulü olup olmadıkları ya da belge üzerinde herhangi bir sahtecilik olup olmadığı araştırılmaktadır.

İnceleme çeşitlerimiz şunlardır:

• El yazısı incelemesi

• Mürekkep incelemesi

• İmza incelemeleri

• Daktilo ve elektrikli yazıcılara ait yazıların incelenmesi

• Fotokopi belgelerin incelenmesi, kaynak tespiti

• Fulaj izi incelemeleri

• Baskı yazıların incelenmesi

• Kaşe ve mühür izi incelemeleri

• Tahrifat incelemeleri